išrakti

išrakti
išràkti vksm. Išràk pýpkę su raktuvù.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išrakti — 1 išràkti, ìšraka, ìšrakė tr. 1. BŽ80, DŽ iškrapštyti: Išràk pypkę su raktuvu J. Reik tą rakštį išràkti Prk. Nėr šieno nei dančiui išrakti Tr. Ìšraka (išgremžia) duobes, bulves kaišdama Šts. | refl. tr.: Senis liuiką išsirãko Š. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrakti — 1 atràkti, àtraka, àtrakė 1. tr. N atkrapštyti, pradurti: Su kuo tuos konservus atrakti? Visi peiliai bukais galais K.Saj. 2. tr. atpjauti: Atrakau duoną su žirklėms, peilio nebuvo Šts. 3. intr. K skilti, kaltis: Ranka, atranka vištyčiai R. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drotgalis — ×drotgalis (hibr.) sm. (1) vielos galas: Duok kokį drotgalį pypkai išrakti Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmarminti — 1 išmar̃minti tr. 1. išvirti, pagaminti: Pečiuj puodą bulbų išmar̃mina Brb. Išmarmino, pilną puodą išvirė Ds. Išmarminsu večerei putros, ir būs gerai Užv. 2. išgabenti, išnešti: Išmarmink šiukšles iš klaimo Jž. 3. išdurti, išrakti: Kad kiek, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrakinėti — 2 išrakinėti K, DŽ1 1. iter. dem. 1 išrakti 1: Visi pirštai pilni usnių, gausiu jus išrakinėti Prk. Išrakinėk tą meisą ir išvirk Tl. A išrakinėjai roputes? Kv. | refl. tr.: Dantis išsirakinėti KI159. ^ Nerasi šiaudo galo i dantie išsirakinėti Rdn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurakti — 1 nuràkti, nùraka, nùrakė tr. 1. Rod nudurti: Jautis karvę mažneis nū̃rakė KlvrŽ. Mūsų tėtė kiaulę ant karto nùrakia Ps. Nešen (nešk šen) perstekę – nuraksiu lydeką Dr. Neik ten, supykęs gali nuràkti Vad. | refl.: Nesikarstyk ant tvorų –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parakti — 1 paràkti, pàraka, pàrakė tr. 1. įsivaryti rakštį, padurti: Jis pàrakė su rakštimi pirštą J. Taip skaudžiai rakščiu pàrakiau koją, kad net šiandien dar tebeskausta Krtv. Ką dirbi – ranką paràksi! Užv. Iš krebos ėsdamas kad nosikę neparàktų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrakti — 1 perrakti tr. DŽ, KlbII29(Lkm) perdurti: Kur dabar teip tą koją parrakei? Paį. Peilis lėkė ir perrakė koją Ds. In stiklus lengva perrakt koją Slk. | refl. tr. Rm: Atsargiai, te čviekas yra, nepersirak! Trgn. Besdovydamas kojos nepersrak! Ktk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prarakti — 1 praràkti, pràraka, pràrakė 1. tr. K, DŽ pradurti: Praranku skaudulį R. Pirštą šakaliu pràrakiau Ad. Sakiau, kad su adata nereikia žaist, še ir pràrakei pirštą Paį. Kas tą pūslę pràrakė? Sg. Pastaras šlaks iš prarakto šono eit SGII76. Jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisirakti — 1 prisiràkti, prisìraka, prisìrakė 1. prisivaryti (rakščių): Pilnas rankas prisìrakiau rakščių, usnes beraudama Šl. 2. Vrn šnek. prisirinkti, prieiti iš visur: Prìsrakė tę pas juos pilna pirkia Dsm. rakti; atrakti; įrakti; išrakti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”